Zdjęcia z wyjazdów

 –

Nowy zarząd

Walne zgromadzenie klubu turystycznego wybrało dziś nowy zarząd na kadencję 2011/2012 w składzie:
Prezes – Aleksiej Khrabrov
Wiceprezes – Maciej Pfützner
Skarbnik – Łukasz Zinkiewicz
Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie, dalej liczymy na zgłaszanie konstruktywnych uwag dotyczących naszej działalności.