Zdjęcia z wyjazdów

 –

Dokumenty

Tu znajdziesz wszystkie oficjalne dokumenty dotyczące działalności klubu, takie jak protokoły z posiedzeń zarządu oraz walnych posiedzeń członków, uchwały zarządu oraz statut.

  1. Statut
  2. Protokoły
    • nr 1/2009 z pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków
  3. Uchwały