Zdjęcia z wyjazdów

 –

O klubie

Kilka słów o naszej historii i działalności

Klub powstał w październiku 2009 roku z inicjatywy studentów (wówczas głównie III roku fizyki i MISMaPu) jako kontynuacja istniejącego kiedyś na Wydziale Fizyki Studenckiego Koła Turystycznego Fizyków. 20 października został zarejestrowany jako organizacja studencka (można nas znaleźć w wykazie Kół Naukowych i Artystycznych UW). Naszym opiekunem jest dr Rafał Kasztelanic z Instytutu Geofizyki.

Członkiem klubu może zostać każdy student i doktorant UW, zaś do uczestnictwa w wyjazdach i imprezach zapraszamy wszystkich chętnych, także nie będących członkami KT Hoża.

Główne cele klubu to aktywne spędzanie czasu, poznawanie nowych miejsc, promowanie wszelkiego rodzaju turystyki i dobra zabawa na wspólnych wyjazdach.

Mamy na swoim koncie kilka weekendowych wyjazdów turystycznych (zdjęcia można obejrzeć w galerii), dotychczas głównie pieszych, ale planujemy też wyprawy żeglarskie czy kajakowe. Kiedy nie uda nam się wyrwać z Warszawy, organizujemy wspólne wypady rowerowe, wyjścia na ściankę wspinaczkową czy pokazy slajdów.

Władze klubu

Najważniejszą władzę w klubie stanowi Walne Zgromadzenie Członków, które podejmuje bezwzględną większością głosów decyzje o zmianie regulaminu klubu i o wyborze prezesa itp. Jest ono zwoływane przez prezesa co najmniej raz do roku, może też być zwołane decyzją co najmniej połowy członów klubu.

Bieżącą władzę w klubie stanowi Zarząd, wybierany co roku przez Walne Zgromadzenie członków (szczegóły znajdziesz w statucie). Zarząd wybierany jest w maju na roczną kadencję, a w jego skład wchodzą prezes, wiceprezes i skarbnik. Podejmuje on decyzje na temat bieżącej działalności klubu, przyjmuje nowych członków i rozporządza finansami.

Obecny skład zarządu jest następujący:

 • Funkcję prezesa pełni Aleksiej Khrabrov
 • Wiceprezesem jest Maciej Pfützner
 • Funkcję skarbnika pełni Łukasz Zinkiewicz

Członkowie klubu

Klub liczy obecnie 15 członków, czyli osób które podpisały deklarację członkowską i opłaciły składkę w bieżącym roku akademickim. Oto ich lista:

 • Piotr Bogdanowicz
 • Stanisław Grzeszczak
 • Aleksiej Khrabrov
 • Maciej Kowalczyk
 • Marcin Lelit
 • Mieszko Maćkowski
 • Klara Malinowska
 • Maciej Pfützner
 • Alicja Piłacik
 • Marcin Pomorski
 • Jakub Seweryn
 • Marek Szczepańczyk
 • Joanna Urban
 • Łukasz Zinkiewicz
 • Katarzyna Złowodzka